Hardebollenstraat , Utrecht

Omschrijving

De Hardebollenstraat, wie kent dit straatje in de historische binnenstad van Utrecht niet? Slechts 50 meter lang en gelegen tussen de Breedstraat en de Voorstraat met in totaal 15 unieke panden met een eigen karakter. Fraaie gevels met bouwstijlen variërend van de 19e eeuw tot aan de jaren dertig in de 20ste eeuw.

Namens de gemeente Utrecht verkopen wij nagenoeg de gehele straat. Door middel van een openbare procedure in erfpacht worden 13 percelen uitgegeven conform de “Algemene Voorwaarden voor de uitgifte van de gronden in erfpacht van de Gemeente Utrecht 1989”. De objecten worden in maximaal 4 clusters uitgegeven.

De gemeente Utrecht hecht aan het realiseren van een levendig straatbeeld en draagvlak bij bewoners/omwonenden en ondernemers in de directe omgeving. Uiteraard speelt ook de hoogte van de financiële bieding een voorname rol.

De gemeente geeft de voorkeur aan de verkoop van het geheel van de aangeboden panden. Deze worden afgewogen tegen de biedingen op de clusters. Geïnteresseerden moeten een visiedocument en een bieding bij de gemeente indienen.

Naast de hoogte van de bieding wordt het visiedocument door een selectiecommissie beoordeeld om basis van in de inschrijvingsleidraad opgenomen selectiecriteria.

Conform het vastgestelde bestemmingsplan zijn maximaal 4 horecagelegenheden te realiseren. Deze kunnen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en levendigheid van de straat en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan eventueel gewenste conceptuele invullingen.

Een unieke kans!

De 4 clusters in de Hardebollenstraat betreffen;
Cluster 1: Hardebollenstraat 1, 1 bis
Minimale verkoopprijs € 239.000,- k.k.

Cluster 2: Hardebollenstraat 2, 2 bis, 4, 4 bis en 6, 6 bis, 6I, 6a, 6b
Minimale verkooprijs € 1.263.320,- k.k.

Cluster 3: Hardebollenstraat 7, 7 bis, 9, 9 bis, 11, 11 bis, 13 en 13 bis
Minimale verkoopprijs € 1.654.920,- k.k.

Cluster 4: Hardebollenstraat 8, 8 bis, 10, 10 bis, 12, 12 bis, 14 en 14 bis.
Minimale verkoopprijs € 1.142.760,- k.k.

De minimale inschrijfprijs voor de vier clusters tezamen bedraagt € 4.300.000,- k.k.

Kijkdagen
Voor de bezichtiging van de diverse panden aan de Hardebollenstraat zijn twee kijkdagen ingepland;
Donderdag 23 november 2017 tussen 14.00 uur en 16.00 uur
Maandag 27 november 2017 tussen 10.00 uur en 12.00 uur

Wij willen u verzoeken zich bij ons aan te melden voor de kijkdagen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van eventuele ontwikkelingen.

Inschrijftermijn
Uiterste inschrijftermijn is 15 december 2017 om 10:00. Zie de Inschrijfleidraad.

Bijzonderheden:
– Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om op alle panden als geheel of op één of meerdere van de 4 clusters een bieding uit te brengen.
– De objecten zullen op de begane grond leeg opgeleverd worden met uitzondering van de nummers 1, 8 en 13, de verdiepingen zijn grotendeels verhuurd als woonruimte.
– De registergoederen worden in erfpacht uitgegeven onder de “Algemene Erfpachtvoorwaarden
1989” waarbij de erfpachtcanon is eeuwigdurend afgekocht op basis van de huidige bestemming.
– Alle genoemde oppervlakten zijn slechts indicatief en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
– Hardebollenstraat 10 en 12 zijn een gemeentelijk monument.
– De openbare inschrijving geschiedt conform de inschrijvingsprocedure van de gemeente Utrecht waarover meer informatie te vinden is in onder andere de Inschrijvingsleidraad. Alle documenten zijn bij Punt Makelaars beschikbaar maar ook te downloaden op utrecht.nl/vastgoedaanbod of hardebollenstraat-utrecht.nl.
– De inschrijving sluit op 15 december 2017 om 10:00 uur.

Share